دوره های ما

ما با داشتن دپارتمان های مختلف فعال در زمینه های متفاوت میتوانیم شما را در یافتن علاقه مندی ها خود و رسیدن به آنها یاری کنیم

برگزاری دوره ها با اساتید مجرب

برگزاری کلاس های آموزشی دروس تخصصی مهندسی : موسسه عصر شبکه آماردین در راستای آموزش نوین و کاربردی با بهره گیری از اساتید مجرب جهت برگزاری کلاس های حضوری و غیر حضوری بصورت هدفمند در صدد است تا گامی بلند در ارتقاء سیستم آموزشی مهندسی بردارد.

استاد ناهید فریدونی
مدرس دوره خودشناسی
نمایش اطلاعات
استاد بهادر بابازاده
مدرس دوره کامپیوتر
نمایش اطلاعات
استاد سهیل محمدی
مدرس دوره الکترونیک
نمایش اطلاعات
استاد حمید زمانیان
مدرس دوره شبکه
نمایش اطلاعات